Οι Βαβυλώνιοι αποκαλούσαν τον Δία Βήλο…

vavelΤο ύψος αυτού του οικοδομήματος ήταν κάπου 300 πόδια και με τον καιρό μπλέχτηκε γύρω από αυτό ο Εβραϊκός μύθος του πύργου της Βαβέλ. Ο ναός χτίστηκε από την βασίλισσα Σεμιράμι.

Τώρα καθώς οι ιστορικοί διαφωνούν για αυτόν τον ναό στο μεταξύ κατέρρευσε από την πολυκαιρία, είναι αδύνατο να εξακριβώσει κανείς την αλήθεια σχετικά με αυτόν. Συμφωνούν πάντως όλοι, ότι
είχε υπερβολικό ύψος και ότι οι Χαλδαίοι μέσα σε αυτόν έκαναν τις παρατηρήσεις των άστρων,των οποίων κανείς μπορούσε κανείς να παρατηρήσει με ακρίβεια την ανατολή και την δύση χάρη στο μεγάλο ύψος του κτιρίου.

Το όλο οικοδόμημα ήταν ακριβά κατασκευασμένο με τέχνη, από άσφαλτο και πλίνθο, και στην κορυφή της ανόδου του η Σεμιράμις έστησε τρεις ανδριάντες σφυρηλατημένους από χρυσό, του Διός,της Ήρας,και της Ρέας.
Από αυτούς ο ανδριάς του Διός παρίστανε το θεό όρθιο να βηματίζει, είχε ύψος σαράντα πόδια και ζύγιζε χίλια βαβυλωνιακά τάλαντα.
Ό άλλος της Ρέας την έδειχνε να κάθεται σε χρυσό θρόνο και ζύγιζε όσο κι ο ανδριάς του Διός. Στα γόνατα της στέκονταν δύο λιοντάρια,ενώ δίπλα ήταν πελώρια ασημένια φίδια, που το καθένα ζύγιζε τριάντα τάλαντα.

Ο ανδριάς της Ήρας ήταν όρθιος και ζύγιζε οχτακόσια τάλαντα. Και στο δεξί της χέρι κρατούσε ένα φίδι από το κεφάλι και στο αριστερό της ένα σκήπτρο ποικιλμένο με πολύτιμους λίθους.
Μπροστά τους στέκεται μια τράπεζα για τους τρεις, από χρυσό σφυρήλατο, που είχε μήκος σαράντα πόδια, πλάτος δεκαπέντε και βάρος πεντακόσια τάλαντα. Πάνω στην τράπεζα ήταν τοποθετημένα δύο ποτήρια, που το καθένα ζύγιζε τριάντα τάλαντα. Υπήρχαν επίσης θυμιατήρια, δύο τον αριθμό και αυτά,που ζύγιζε όμως το καθένα τριακόσια τάλαντα.

Υπήρχαν και τρεις χρυσοί κρατήρες, από τους οποίους αυτός που άνηκε στο Δία ζύγιζε χίλια εξακόσια βαβυλώνια τάλαντα, και ο καθένας από τους δύο άλλους εξακόσια.

Αλλά όλα αυτά τα πήραν λάφυρα αργότερα οι βασιλείς των Περσών. Τα παλάτια και τα άλλα οικοδομήματα άλλα τα αφάνισε ο χρόνος,ενώ άλλα τα κατερείπωσε.
Διόδωρος Σικελιώτης Ιστορική Βιβλιοθήκη Τόμος Β
Ιστορία της Ασσυρίας,των Ινδιών,της Σκυθίας,της Αραβίας, και των νήσων του Ωκεανού.

http://www.to-parakseno.gr
http://skandalistis.blogspot.gr/2013/02/blog-post_2308.html